Offerte

 

Kortingsregeling

 

Leveringsvoorwaarden

 

Betalingscondities

 

Disclaimer

 

Betalingscondities

 

  1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, iexclusief BTW en exclusief handling- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
  3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van d-itali.
  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is d-itali bij rechten om de koop eenzijdig ongedaan te maken. De klant wordt hiervan middels het bij aankoop opgegeven e-mailadres of postadres op de hoogte gesteld.
  5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen dan wel dalen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de prijs op het moment van bestellen bindend voor de desbetreffende bestelling.